Uvjeti pružanja usluge i korištenja web trgovine www.franc-music-shop.hr

Dostava

BESPLATNA dostava vrijedi za iznos iznad 66,00 EUR ISKLJUČIVO na području Republike Hrvatske, a ukoliko želite dostavu u inozemstvo, molimo Vas da nas kontaktirate. Za iznose narudžbe preko 66,00 EUR s PDV-om vršimo besplatnu dostavu kurirskom službom tvrtke Hrvatska pošta d.d. i DPD. Besplatna dostava vrijedi za sve ponuđene opcije plaćanja. 

Za sve narudžbe do 66,00 EUR naplaćuje se dostava na području Republike Hrvatske u iznosu od 4.65 EUR

Otprema robe vrši se unutar 5 radnih dana. Ukoliko naručeni proizvod nije dostupan, Prodavatelj će Kupca obavijestiti (pismenim putem ili telefonski) o mogućem roku isporuke. Za robu u procesu dostave odgovara dostavna služba te svu štetu nastalu u toku dostave kupac potražuje od dostavne službe . Prodavatelj ni u kom obliku nije odgovoran za štetu nastalu u procesu slanja.

 • Za iznose narudžbe manje od 66,00 EUR s PDV-om cijena dostave iznosi 4.65 EUR
  - Dostava jednog (1) paketa ukupne težine do 50kg je GRATIS.
  - Dostavu jednog (1) paketa iznad 50kg snosi KUPAC.
 • Uslugu dostave osiguravamo ISKLJUČIVO na prodručju Hrvatske i EU!
 • Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
 • Za proizvode koji na webu imaju status DOSTUPNO, molimo da nas prije dolaska u našu poslovnicu, kontaktirate putem maila ili telefona kako bismo isti pripremili.
 • Za isprobavanje željenog instrumenta OBVEZNA je prethodna najava i rezervacija termina putem telefona
 • Istaknute cijene vrijede ISKLJUČIVO za proizvode koji su dostupni.
 • Za eventualnu krivu sliku, netočan navod u opisu proizvoda, pogrešnu cijenu ili dostupnost proizvoda ne snosimo odgovornost.
 • !!! VAŽNO !!! Molimo da kod primitku paketa ISKLJUČIVO u prisustvu dostavljača HP-a, OBAVEZNO obratite pažnju dal paket ima vanjskih oštećenja, te da OBAVEZNO raspakirate pošiljku i provjerite njezin sadržaj kako bi provjerili dal je sadržaj iste neoštećen. U slučaju da paket ima vidljiva vanjska oštećenja ili da je sam proizvod koji ste naručili oštećen, molimo da NE PRUZIMATE paket i isti vratite dostavljaču!

Povrat proizvoda

Korisnik ima pravo u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na zamjenu kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda. DAMIR FRANC d.o.o. će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, korisniku vratiti sredstva na račun ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na skladište. U slučaju da zamjenskog proizvoda nema na skladištu, moguć je samo povrat sredstava.
Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je korisnik obaviješten u trenutku dostave proizvoda.
Korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena) sa računom i garancijom.

Odluka o jednostranom raskidu ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od četrnaest (14) dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz priloga.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Troškove povrata proizvoda u slučaju jednostranog raskida ugovora, snosi - KUPAC!
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena!

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.


Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora/kupnje kada je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu te koja je naručena specijalno prema željama kupca, a ne nalazi se u redovnom asortimanu Damir Franc d.o.o.

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora možete skinuti OVDJE.

 • U slučaju naknadnih kvarova, vrijede uvjeti iz jamstva. Troškove povrata proizvoda u ovom slučaju plaća korisnik.

VAŽNA NAPOMENA!

Ne smijete koristiti robu koju ste primili prije no što odlučite odustati od kupnje. Pravo na odustajanje ne postoji zato da biste imali 14 dana besplatne uporabe već kako bi Vam se omogućio pregled robe na isti način kao da ste u trgovini.

Garantni rok

Garancija vrijedi od dana kupnje proizvoda i vrijedi 24 mjeseca uz obvezatno predočenje originalnog računa koji Vam je urućen prilikom kupnje proizvoda. U slučaju bilo kakvih kvarova koji su posljedica tvorničke greške, a koji su se pojavili u garantnom roku uz uvjet da su poštivane specifikacije proizvoda i da se isti na pravilan način koristio, Damir Franc d.o.o. osigurat će servis spornog proizvoda.Navedenim garantnim rokom nisu pokriveni zvučnici aktivnih/pasivnih zvučnih kutija, lampe za pojačala, te štimeri cjenovnog ranga do 500,00kn, kao niti bilo koji drugi proizvod ukoliko mu je naneseno fizičko oštećenje.

PRIVATNOST


DAMIR FRANC d.o.o je u cijelosti uskladilo svoje poslovanje sa Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: GDPR). Nastavno Vas obavještavamo o našim pravilima privatnosti radi zaštite Vaših osobnih podataka.
 
Vođenje obrade podataka
 
DAMIR FRANC d.o.o. OIB75950622967 u sjedištu društva Kebel 5, Bedekovčina je voditelj obrade Vaših osobnih podataka.
 
Pravila privatnosti se primjenjuju na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.
 
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
 
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
 
Ova Pravila se ne primjenjuju na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.
 
Kada i kako prikupljamo osobne podatke
 
DAMIR FRANC d.o.o. prikuplja Vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:
• ukoliko nas izravno kontaktirate putem internetske stranice franc-music-shop.com kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše proizvode ili usluge, a pri tome ostavite svoje osobne podatke
• ukoliko izravno od nas kupite proizvod ili uslugu
• ukoliko odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem obrasca za unos podataka na našoj internetskoj stranici
• ukoliko nam naši partneri ili principali dostave Vaše podatke na dozvoljen način
 
Koji podaci se mogu prikupljati
 
Možemo prikupljati sljedeće vrste podataka:
• Kontaktni podaci - ime, titula, adresa, kontakt broj, email adresa, broj faksa.
• Korištenje internetske stranice - način na koji koristite našu stranicu, uključujući informacije prikupljene putem kolačića i ostalih tehnologija za praćenje
• Fotografije i video snimke - u slučaju prezentacija na sajmovima, konferencijama i drugim sličnim događanjima, možemo poprati događaj fotografiranjem ili snimanjem video materijala koje kasnije objavljujemo na internetskim stranicama DAMIR FRANC d.o.o. i društvenim mrežama isključivo uz Vašu privolu ukoliko je na istima vidljivo Vaše lice ili profil
• Informacije o prodaji, uslugama i servisu - informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, broj računa ili ugovora i informacije o činjenici korištenja naših usluga, uključujući prigovore i zahtjeve, na temelju važećih zakonskih propisa
• Informacije o povijesti kupca - stupanj zadovoljstva kupca, zaprimljene ponude, podaci o kupnji uključujući predmet i datum kupnje, datum isporuke, informacije o jamstvu, odaziv na kampanje, povijest prigovora, povijest servisa i usluga
 
Kako se Vaši podaci mogu koristiti
 
Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih osnova, a mi ovim pravilnikom utvrđujemo osnove za svaku upotrebu osobnih podataka.
 
Pravna osnova za upotrebe su zakonski propis, legitimni interes i suglasnost.
 
Zakonski propis:
 
DAMIR FRANC d.o.o. podliježe zakonima Republike Hrvatske i dužna ih se pridržavati, uključujući pružanje Vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje se to traži. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo Vam uputiti takav zahtjev ili Vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje kaznenih djela ili prekršaja.
 
Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za Vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Ponude i prodaja, usluge i servis
 
Vaši osobni podaci koristiti će se za obradu ponuda, prodaju, korespondenciju i servisiranje. Pružanje osobnih podataka u svrhu prodaje i servisa predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ili ga čak onemogućiti.
 
DAMIR FRANC d.o.o. prikuplja [kontaktne podatke, osobne podatke i interese, informacije o ponudama, prodaji, pruženim uslugama i servisu] te ih može koristiti kako bi procijenio koje novosti i ponude Vas najvjerojatnije zanimaju te Vas kontaktirati u vezi s tim ponudama u skladu s Vašim interesima.
 
DAMIR FRANC d.o.o. može te informacije podijeliti s partnerima, na primjer pravnim osobama koje pružaju uslugu financiranja, kako bi odgovorio na Vaše zahtjeve i dao vam odgovarajuću ponudu, s tim da se neki Vaši osobni podaci (npr. lokacija radi dostave ili broj telefona radi izravnog kontakta) navode samo ako je to neophodno za izvršenje naloga. Nakon izvršenja naloga ti se podaci od strane naših partnera više ne smiju koristiti.
 
Podrška kupcima
 
DAMIR FRANC d.o.o. će prikupiti kontaktne podatke, podatke o kupljenim proizvodima, uslugama, jamstvu i servisu kao i informacije o povijesti kupca kada kupite, servisirate ili koristite naše instrumente ili opremu u svrhu obrade zahtjeva na temelju jamstva ili tehničke podrške za kupljenu opremu i proizvode.
 
Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je ispunjenje usluge (na primjer dostava na adresu), ili ustupanje podataka proizvođaču u svrhu rješavanja tehničkih ili drugih problema.
 
Suglasnost:
 
DAMIR FRANC d.o.o. koristi se direktnim marketingom temeljem Vaših osobnih podataka kako bi Vas informirali o novostima i promocijama u našoj ponudi informatičke opreme i softvera, o posebnim pogodnostima za kupnju, o prezentacijama novih proizvoda, kao i našim nastupima na sajmovima, konferencijama, te ostalim događanjima isključivo uz Vašu suglasnost.
 
Suglasnost za direktni marketing možete u bilo kojem trenutku povući. Svaka osoba također može bilo kada dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.
 
Ukoliko ste mlađi od 16 godina, molimo Vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.
 
Kako čuvamo sigurnost Vaših podataka
 
Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost Vaših podataka.
 
Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:
• strogo ograničen osobni pristup Vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
• sigurni prijenos prikupljenih podataka,
• postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
• trajno praćenje radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.
 
Svi Vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti.
 
Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna, te DAMIR FRANC d.o.o. poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.
 
Zaštitne mjere za informacije o lokaciji
 
Određene usluge, na primjer dostava paketa na adresu, mogu se ponuditi isključivo ako odlučite otkriti svoju lokaciju.
 
Vrlo ozbiljno shvaćamo povjerljivost takve informacije o lokaciji te koristimo sljedeće zaštitne mjere za informacije o lokaciji:
• Informacija se prikuplja ili joj se pristupa u tom obliku samo kada je to potrebno pružanje tražene usluge ili gdje smo zakonski obvezni zadržati i/ili pružiti tu informaciju (i gdje smo obvezni ustupiti tu informaciju tijelu za provedbu zakona ili drugoj trećoj strani, u tom slučaju ćemo vas obavijestiti, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje kaznenih djela ili prekršaja ili ako nam to nije dopušteno).
• Svaka druga upotreba informacija o lokaciji u svrhu analize izvršit će se na nepovratno anonimiziranim skupovima podataka
 
Koliko dugo zadržavamo Vaše podatke
 
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.
 
Vaše podatke sadržane na knjigovodstvenim ispravama čuvamo u trajanju od 11 godina koliko je propisano propisima o računovodstvu te iste nakon isteka tog roka uništavamo prema pravilima struke.
 
U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.
 
U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo dva mjeseca, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti izbrisani odmah.
 
Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.
 
Kako nas kontaktirati, Vaša prava na zaštitu podataka i pritužbu tijelu za zaštitu podataka
 
Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe Vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail info@franc-music-shop.com
 
U svakom trenutku imate pravo:
• tražiti nas da Vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo Vaše podatke
• da Vam pošaljemo ispis osobnih podataka koje ste nam dali
• tražiti nas da ispravimo sve netočnosti u podacima koje imamo
• tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
• u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom
• dati prigovor na svaku obradu [uključujući profiliranAje] koja se temelji na legitimnom interesu zbog Vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka
• tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo Vaše podatke.

Kolačići (Cookies)

Da bi naša web stranica radila pravilno, te kako bismo u budućnosti mogli raditi na unaprijeđenju iste, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na Vaše računalo pohraniti određenu manju količinu informacija ili Cookies . Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu, no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti Vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem cookie ili kolačića i dalje ćete moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Što je kolačić?
Kolačić je informacija koja je pohranjena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su željeni jezik ili adresa. Ako kasnije ponovno otvorite istu web stranicu, Internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati izuzetno puno informacija koje mogu uključivati Vaše osobne informacije (poput Vašeg imena, e-mail adrese i sl.). No, ove informacije mogu biti spremljene jedino ako Vi to dozvolite i omogućite. Važno je istaknuti kako web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. No, možete promjeniti Vaše postavke internet preglednika tako da sami možete odabrati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i sl.

Kako onemogućiti kolačiće
Isključivanjem kolačića odlučujete da li ćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite. • Chrome • Firefox • Internet Explorer 9 • Internet Explorer 7 i 8 •Opera (stranica na engleskom jeziku) • Safari (stranica na engleskom) Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama kao što je već gore spomenuto.

Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Uz njihovu pomoć web-mjesta pohranjuju privremene podatke, npr. stavke u Vašoj košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?
Stalni ili pohranjeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa Internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, npr. Vaše ime za prijavu i lozinku, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?
Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Da li na web stranici FRANC-MUSIC-SHOP.COM ima kolačića treće strane?
Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane naše web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića
Prilikom prvog posjeta našoj stranici svi kolačići(osim kolačića neophodnih za normalan rad stranice) su isključeni, a Vi ih uključujete klikom na „Prihvaćam“ na dnu stranice.

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies. org/

http://www.youronlinechoices. eu/

Strogo neophodni kolačići

Ovi kolačići se upotrebljavaju u nekim od sljedećih slučajeva:

Zapamtite podatke za prijavu i osigurajte sigurnu prijavu.
Zapamtite svoj zadatak ili napredak transakcije.
Zapamtite do kuda ste došli s narudžbom.
Izvršavanje analitike za optimizaciju funkcionalnosti web mjesta.

Ovi kolačići se upotrebljavaju u nekim od sljedećih slučajeva:

Izvršava analitiku za optimizaciju funkcionalnosti web mjesta.
Osiguravaju vam ponude ili oglase temeljene na interesu.
Dopušta vam da dijelite stranice s društvenim mrežama.
Dopušta vam da objavite komentare.


BESPLATNA DOSTAVA 

Na iznos veći od 66 € 

(UNUTAR HRVATSKE)

NAČINI PLAĆANJA

dostupni načini plaćanja u
franc-music-shop-u

SERVIS

instrumenata i glazbene opreme

Usporedi 0

Nema proizvoda

To be determined Dostava
0.00 € PDV
0.00 € Ukupno

Cijene s PDV-om

Blagajna